Panorama bedrijfsvastgoed

Fasering deadlines EPC gemeenschappelijke delen definitief goedgekeurd 16-07-2021

De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag de faseringsregeling voor het EPC gemeenschappelijke delen definitief goed. De deadline voor gebouwen vanaf 15 appartementen blijft 1 januari 2022.

De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag de faseringsregeling voor het EPC gemeenschappelijke delen definitief goed. De deadline voor gebouwen vanaf 15 appartementen blijft 1 januari 2022. Voor kleinere gebouwen is er uitstel: gebouwen vanaf 5 appartementen (en max. 14) moeten op 1 januari 2023 over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Bij de gebouwen met niet meer dan 4 appartementen is de richtdatum 1 januari 2024.

Vanuit CIB Vlaanderen is de voorbije weken uitdrukkelijk voorbehoud aangetekend bij deze regeling. Dit omwille van een aantal redenen. Vooreerst vinden we het onbegrijpelijk hoe weinig begrip hiermee vanuit de politiek en de administratie wordt getoond voor de gigantische impact van de coronacrisis op de syndici en de mede-eigenaars. Daarnaast getuigt de regeling niet meteen van veel pragmatisme: de grootste en bij definitie meest complexe gebouwen moeten eerst aan de beurt komen.

Tenslotte hebben we hard aangedrongen op een signaal richting de syndici die de voorbije weken en maanden reeds EPC’s voor de gemeenschappelijke delen hebben aangevraagd. Een blijk van appreciatie richting hen was minstens op zijn plaats geweest. Deze syndici hebben zich immers proactief opgesteld. Een verlenging van de geldigheidsduur van het EPC leek ons het absolute minimum.

Bij overleg met de administratie is echter gebleken dat er in deze geen luisterbereidheid te bespeuren viel. Dat is vorige week nogmaals duidelijk geworden: de regeling is immers ongewijzigd goedgekeurd. Het Besluit van de Vlaamse Regering zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

bron: https://cib.be/

Brugge 050 300 700
Kortrijk 056 222 256
Gent - Kantoren 09 225 09 02
Gent - Industrie 09 225 09 09
Antwerpen 03 225 03 03
Leuven 016 650 500
Brussel - Kantoren 02 420 00 00
Brussel - Industrie 02 540 20 20