Panorama residentieel vastgoed

Verkopen/verhuren

Verkopen of verhuren? Is het vandaag opportuun om mijn onroerend goed te koop of te huur te stellen?

U stelt niet elke dag uw onroerend goed te koop.
Ter illustratie: studies hebben uitgewezen dat een  particulier gemiddeld om de drieëndertig jaar betrokken is bij een aan- of verkoop.

Dit betekent dat wij  als vastgoedprofessionelen, in een periode van drieëndertig jaar betrokken zouden worden bij net geen tienduizend transacties. Omgerekend zijn dit vijf  transacties per week of één transactie (verkoop/verhuur) per dag.

De prijs mag niet gevoelsmatig zijn. Het moet een weloverwogen, onderbouwde mix zijn van vele objectieve factoren: ligging en bereikbaarheid, grootte,  bouwjaar, gebruikte materialen en type afwerking, inrichting, energiezuinigheid, enzovoort, waarbij,  rekening dient te worden houden met de gouden regel van vraag en aanbod!

Onze, doorheen de jaren, opgebouwde expertise is de bouwsteen van onze dienstverlening.

Enkele referenties

Brugge / 050 688 388 / Torhoutse Steenweg 344
Kortrijk / 056 255 333 / Koning Albertstraat 20