Panorama bedrijfsvastgoed

Per 01/01/2020: EPC-verplichting voor kleine niet-residentiële gebouwen 17-01-2020

Vanaf 1 januari 2020 is een EPC verplicht voor kleine niet-residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur. Bij een erkend energiedeskundige type A kan u terecht voor de opmaak hiervan.

Definitie klein niet-residentieel gebouw

Een klein niet-residentieel gebouw is een ruimte die kleiner of gelijk is aan 500 m², waarin niet gewoond wordt. Denk aan een kantoor onderaan een appartementsgebouw, een winkel, een praktijkruimte voor een vrij beroep ....

Opmaak EPC

Het EPC kan worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A. Meer info en een voorbeeld van hoe dit EPC er zal gaan uitzien vind je alvast hier.
De brochure van het VEA (Vlaams Energieagentschap) kan je hier raadplegen: https://www.vlaanderen.be/publicaties/het-epc-bij-verkoop-en-verhuur-van-kleine-niet-residentiele-gebouwen-1-exemplaar

Verplichting bij eigenaar

De verplichting rust voor dit EPC bij de eigenaar en niet bij de syndicus.

Bron: BIV

Brugge 050 300 700
Kortrijk 056 222 256
Brussel 02 540 20 20
Antwerpen 03 225 03 03